Vitajte na stránkach Pozemkového spoločenstva urbáru Bziny

 

Prosba lesa

 

Milý človeče, som domovom vtáctva a zveriny i všetkého živého vo mne zrodeného.

Som darcom tepla tvojho krbu. Ja som dal porisko na tvoju sekeru i kôl do tvojho plota, dal som trám na tvoj dom aj dosku na tvoj stôl. Zo mňa je lôžko na ktorom spávaš. Zo mňa je drevo tvojej kolísky i tvojej truhly. Ja som tým, čím pre život chlieb a pre vázu kvetina. Vypočuj teda prosbu moju:

„Opatruj ma a chráň pre veky budúce“

Čo láska k lesu vytvorila, nech dobrá vôľa zachová.

 

Nájdete nás na adrese: Bzinská 70/26, BZINY