O nás

Pozemkové spoločenstvo hospodári na výmere 169 ha v katastrálnom území Bziny.

 

Základným cieľom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a zabezpečovať  spoločné záujmy členov spoločenstva. Za týmto účelom vykonáva najmä tieto činnosti:

ochranu majetku,

ochranu lesa pred škodlivou činnosťou,

pestovanie lesa a pestevnú činnosť v plnom rozsahu,

ťažbovú činnosť  a predaj drevnej hmoty,

zabezpečovanie verejnoprospešných funkcii lesa,

obstarávanie materiálneho zabezpečenia k týmto činnostiam,

hospodárne využitie produktov lesa k udržiavaniu, zlepšeniu a zveľaďovaniu terajšieho stavu,


Výbor a Dozorná rada PSU BZINY


Predseda PSU: Ladislav Bedlek 
Podpredseda PSU: Ladislav Adamec 
 

Členovia výboru PSU: 
Ing. Pavol Laurinčík 
Juraj Záhora 
Vladimír Záhora

Hájnik PSU: Jozef Záhora


Predseda DR: František Záhora

Členovia dozornej rady PSU: 
Ing. Milan Baňďoš 
František Kajan

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.